Mindfulnesstraining Bijzonder Mindful in het

(voortgezet) speciaal onderwijs)

 

 mindfulnessvoortienersjongenindeklas

Wat is Bijzonder Mindful?

Bijzonder Mindful leert kinderen en jongeren hun aandacht te trainen, waardoor ze meer in het hier en nu kunnen blijven. Ze worden zich bewuster van hun gedachten en gevoelens en van hun automatische reacties. Hierdoor leren ze lastige gevoelens zoals verdriet, angst en boosheid, te accepteren. Daarnaast leren ze omgaan met belemmerende gedachten en leren ze bewuster te reageren en aardig te zijn voor zichzelf en anderen.

Tijdens de training komen thema's aan bod als: aandacht, lichaamsbewustzijn, adem, (pieker)gedachten, opmerkzaamheid en vriendelijkheid. De trainer en leerlingen praten over deze onderwerpen en doen oefeningen die hier bij horen. Dit zijn onder andere adem-, concentratie-, ontspannings- en bewegingsoefeningen.

Bijzonder Mindful is ontwikkeld door Accare, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland.

 

Waarom Bijzonder Mindful?

Net als volwassenen hebben kinderen en jongeren het vaak druk. Soms uit zich dat in slecht slapen, piekergedachten en 'niet lekker in je vel zitten'.
Op school wordt ook veel verwacht van leerlingen: zitten, luisteren, concentreren, samenwerken, leren, presteren. Dit kan onzekerheid, faalangst, stress, slechte schoolresultaten en lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, hyperventilatie en vermoeidheid met zich meebrengen.  

Door kinderen en jongeren in contact te brengen met mindfulness, leren ze beter observeren en zich concentreren, in contact te zijn met hun lijf en zichzelf tot rust te brengen.
Juist als er in de ontwikkeling problemen zijn, is het belangrijk het leven te ervaren zoals het is, met al die kleine momenten die het leven zo bijzonder maken.

 

Voor wie?

Bijzonder Mindful is er voor kinderen en jongeren van 8 tot 14 jaar met psychosociale en psychiatrische problemen, zoals angst- en stemmingsproblemen, ADHD, autisme spectrumstoornissen en overige gedragsproblemen. 
Ik werk op maat: we bespreken samen wat het beste aansluit bij de zorg op school.

 

Waar & wanneer?

Op school, tijdens of na schooltijd. Thuis kunnen de leerlingen ook oefenen. Zij krijgen hiervoor materiaal mee.
De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten. Ook kan een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd voor de ouders.

                                                                          

Geïnteresseerd?

Heb je interesse voor je leerlingen of wil je meer informatie? Laat het mij weten!
Neem contact op met Marga de Nijs, mindfulnesstrainer voor kinderen en jongeren:  marga@eenzeevanrust