Algemene voorwaarden

 

Welkom bij Een ZEE van RUST. Deelname aan een cursus, training of workshop betekent dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden die op u van toepassing zijn (hetzij de informatie voor ouders/verzorgers; de informatie voor basisscholen/buitenschoolse opvang of voor SUP-Yoga).

 

Informatie voor ouders/verzorgers 

De voorwaarden voor de lessen Kinder- & Tieneryoga en Ouder & Kind Yoga, seizoen 2018-2019:

 • Uw kind kan een eerste proefles zonder kosten meedoen (behalve bij 'losse' workshops). Indien uw kind aan de cursus Kinderyoga of Tieneryoga wil deelnemen, krijgt hij/zij een inschrijfformulier mee of vult de ouder/verzorger het aanmeldformulier op de website in.
 • Met het inleveren van het inschrijfformulier, of de aanmelding via de website, is uw kind ingeschreven voor de cursus. Dit formulier dient uw kind uiterlijk in de eerstvolgende les waaraan het deelneemt in te leveren.
 • Inschrijving voor de Ouder-Kind Yoga is per les.
 • Voorafgaand aan de les/cursus ontvangt u een bevestiging van aanmelding en praktische informatie. 
 • De docent behoudt zich het recht voor om de cursus/les te annuleren of uit te stellen bij onvoldoende aanmeldingen of groepen samen te voegen.
 • Indien een cursus het maximale aantal deelnemers heeft bereikt, kan uw kind op de wachtlijst worden geplaatst of wordt er mogelijk een nieuwe groep gestart op een ander tijdstip. Hierover wordt u, nadat Een ZEE van RUST de aanmelding heeft ontvangen, geïnformeerd. 
 • Betaling van de cursus dient per overschrijving te gebeuren vóór de 2e les waaraan het kind deelneemt.
 • Wanneer uw kind later instroomt in de cursus, is een bedrag per les (€ 7,50) verschuldigd voor de resterende lessen.
 • Wanneer uw kind een les niet kan bijwonen, laat dit dan op tijd weten. Wanneer iemand te laat komt, kan hij/zij de les niet meer bijwonen. Inhalen van lessen is helaas niet mogelijk.
 • Wanneer door omstandigheden van de docent een les niet kan doorgaan, zal deze aan het eind van de cursus worden ingehaald. U wordt hierover per e-mail of telefonisch geïnformeerd. Indien het niet meer lukt een extra les in te plannen, ontvangt u restitutie van de les. 
 • Wanneer er bijzonderheden zijn m.b.t. de gezondheid van uw kind (bijv. blessures, klachten of wanneer het kind onder medische behandeling is), bent u verplicht dit te melden bij de docent. Alle informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Bij bepaalde medische informatie kan de docent overwegen af te zien van deelname aan de lessen door het kind. Dit kan gebaseerd zijn op de veiligheid of verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis van de docent over de aandoening. Dit gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers.  
 • Een ZEE van RUST en het Libra Yogahuis kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel opgelopen tijdens de cursus.
 • In de schoolvakanties en op officiële feestdagen is er geen les. In de planning van de cursus wordt hier rekening mee gehouden. Extra, eigen vakanties zijn voor eigen rekening van de cursist, tenzij anders overeengekomen met de docent.
 • Een ZEE van RUST en het Libra Yogahuis zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer tijdens de lessen.

 

september 2018

 

Informatie voor (basis)scholen en buitenschoolse opvang

De voorwaarden voor de MindfulKidstraining en de workshops voor het seizoen 2018-2019 zijn:

 • Lesdata voor de training MindfulKids en/of workshops worden vooraf in overleg afgestemd. Indien er meerdere groepen aan de training/workshop meedoen, worden deze zoveel mogelijk achter elkaar gepland in een dagdeel (met een korte pauze tussendoor).
 • De groepen hebben les met een eigen klas/groep. Het is mogelijk dat de groep wordt gesplitst vanwege de groepsgrootte; dit wordt vooraf besproken. Groepen worden alleen samengevoegd indien dat vooraf expliciet is afgesproken.
 • Tijdens de training/workshop is de leerkracht/groepsbegeleider altijd aanwezig en spreekt, indien nodig, de leerlingen aan als zij zich storend gedragen.
 • Wanneer door omstandigheden van de trainer een les niet kan doorgaan, zal er een nieuwe bijeenkomst worden ingepland na de trainingsdata zodat het gehele programma doorlopen kan worden. U wordt hierover zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch geïnformeerd.
 • Een ZEE van RUST kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel opgelopen tijdens de cursus.
 • Wanneer er bijzonderheden zijn m.b.t. de gezondheid van één of meer kinderen (bijv. blessures, klachten of wanneer het kind onder medische behandeling is), geef dit dan door. Alle informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • U ontvangt na afloop van de cursus een factuur van Een ZEE van RUST.

 

september 2018

 

Voorwaarden deelname SUP-Yoga zomer 2018:

 • Voorafgaand aan de les ontvangt de deelnemer een bevestiging van aanmelding en praktische informatie. 
 • Indien een les het maximale aantal deelnemers heeft bereikt, kan de deelnemer op de wachtlijst worden geplaatst of wordt er mogelijk een nieuwe les gepland op een ander tijdstip. Hierover wordt de deelnemer, nadat Een ZEE van RUST de aanmelding heeft ontvangen, geïnformeerd. 
 • Betaling van de les dient per overschrijving te gebeuren vóór les.
 • Wanneer de deelnemer een les niet kan bijwonen, dient hij/zij dit voorafgaand te laten weten. Wanneer iemand te laat komt, kan hij/zij de les niet meer bijwonen.
 • De docent behoudt zich het recht voor om de les te annuleren of uit te stellen bij onvoldoende aanmeldingen.
 • Wanneer door omstandigheden van de docent een les niet kan doorgaan, zal een nieuwe datum worden gepland. De deelnemer wordt hierover per e-mail of telefonisch/WhatsApp geïnformeerd. Indien het niet meer lukt een extra les in te plannen, ontvangt de deelnemer restitutie van de les. 
 • De les kan geannuleerd worden vanwege de verwachte weersomstandigheden (bijv. wind, onweer, zware regen) waardoor het niet verantwoord is te gaan SUPPEN. De deelnemer wordt hier z.s.m. over geïnformeerd. 
 • Het hebben van een zwemdiploma is verplicht.
 • Wanneer er bijzonderheden zijn m.b.t. de gezondheid van de deelnemer (bijv. blessures, klachten, zwangerschap, medische behandeling), bent u verplicht dit te melden bij de docent. Alle informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Bij bepaalde medische informatie kan de docent overwegen af te zien van deelname aan de lessen. Dit kan gebaseerd zijn op de veiligheid of verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis van de docent over de aandoening. Dit gebeurt in overleg met de deelnemer.  
 • Een ZEE van RUST kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel opgelopen tijdens de les.
 • Een ZEE van RUST is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer tijdens de lessen.

 

juni 2018