Algemene voorwaarden - 2023

 

Welkom bij Een ZEE van RUST. Deelname aan een training of les betekent dat je akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden die op jou van toepassing zijn (ouders, onderwijs of  SUP-Yoga).

 

Informatie voor ouders/verzorgers - Yoga en Mindfulness 

 • Voorafgaand aan de les of training ontvang je een bevestiging van aanmelding en praktische informatie. 
 • Bij onvoldoende aanmeldingen kan de les door de docent geannuleerd worden of groepen samengevoegd. 
 • Bij het maximale aantal deelnemers kan je (kind) op de wachtlijst worden geplaatst.
 • Afmeldingen dienen uiterlijk 24 uur van te voren gemeld worden. Wanneer je te laat komt, kun je de les niet meer bijwonen. 
 • Betaling van de les/training dient per bankoverschrijving te gebeuren onder vermelding van de datum van de les/training en naam deelnemer.
 • Wanneer door omstandigheden van de docent een les niet kan doorgaan, wordt er een nieuwe datum gepland. Indien dit niet lukt, ontvang je restitutie van het betaalde bedrag.
 • Bijzonderheden m.b.t. de gezondheid (bijv. blessures, klachten of medische behandeling), moeten voorafgaand gemeld worden bij de docent. Alle informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Bij (medische) bijzonderheden van de deelnemer kan de docent besluiten af te zien van deelname vanwege de veiligheid, verstoring van de les of het ontbreken van voldoende kennis van de docent over de aandoening. 
 • Een ZEE van RUST en de yogastudio kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel opgelopen tijdens de cursus.
 • Een ZEE van RUST en de yogastudio zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer tijdens de lessen.

 

Informatie voor scholen - Ontspanningsles en Aandachttraining

 • Lesdata voor de trainingen en/of lessen worden vooraf in overleg afgestemd. Indien er meerdere groepen aan de training/les meedoen, worden deze zoveel mogelijk achter elkaar gepland in een dagdeel (met een korte pauze).
 • De groepen hebben les met een eigen klas/groep. Het is mogelijk dat de groep wordt gesplitst vanwege de groepsgrootte; dit wordt vooraf besproken. Groepen worden alleen samengevoegd indien dat vooraf expliciet is afgesproken.
 • Tijdens de training/les is de leerkracht altijd aanwezig en spreekt, indien nodig, de leerlingen aan als zij zich storend gedragen.
 • Wanneer door omstandigheden van de trainer een les niet kan doorgaan, wordt in overleg een nieuwe bijeenkomst gepland. 
 • Wanneer er bijzonderheden zijn m.b.t. de gezondheid van leerlingen (bijv. blessures, klachten of wanneer het kind onder medische behandeling is), geef dit dan door. Alle informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Een ZEE van RUST kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel opgelopen tijdens de lessen.
 • U ontvangt na afloop van de training/les een factuur van Een ZEE van RUST.

 

SUP-Yoga 

 • Voorafgaand aan de les ontvang je een bevestiging van aanmelding en praktische informatie. 
 • De docent behoudt zich het recht voor om de les te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 • Bij het maximale aantal deelnemers, kun je op de wachtlijst worden geplaatst of wordt er een extra les gepland op een ander tijdstip.
 • Betaling van de les dient per overschrijving te gebeuren vóór de les.
 • Wanneer je een les niet kunt bijwonen, dien je dit uiterlijk 24 uur voorafgaand te laten weten. Wanneer je te laat komt, kun je niet meer deelnemen aan de les.
 • Wanneer door omstandigheden van de docent een les niet kan doorgaan, wordt een nieuwe datum gepland. Indien dit niet meer lukt, ontvang je restitutie van het lesgeld. 
 • De les kan geannuleerd worden vanwege de verwachte weersomstandigheden (bijv. wind, onweer, zware regen) waardoor het niet verantwoord is te gaan suppen. De deelnemer wordt hier z.s.m. over geïnformeerd. 
 • Het hebben van een zwemdiploma is verplicht.
 • Wanneer er bijzonderheden zijn m.b.t. de gezondheid van de deelnemer (bijv. blessures, klachten, zwangerschap, medische behandeling), ben je verplicht dit te melden bij de docent. Alle informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Door (medisiche) bijzonderheden kan de docent besluiten af te zien van deelname aan de lessen vanwege de veiligheid, verstoring van de les of het ontbreken van voldoende kennis van de docent over de aandoening.
 • Een ZEE van RUST kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel opgelopen tijdens de les.
 • Een ZEE van RUST is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer tijdens de lessen.

 

januari 2023